Advokatundersøgelse

Læs FH’s kodeks for adfærd

TEMA

INGEN SKAL DØ AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

Antallet af alvorlige ulykker på det danske arbejdsmarked stiger og stiger!

Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
En spirende karriere som tømrer fik en brat afslutning for 24-årige Hamid Abbasi, da en fejl på et stillads sendte ham i kørestol resten af livet.
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Arbejdsulykker
Antallet af alvorlige ulykker på det danske arbejdsmarked stiger og stiger. Fagbevægelsen har sammen med arbejdsgiverne leveret flere flyvefærdige løsninger til regeringen.

Udvikling i arbejdsulykker i Danmark

46.434

2022

44.080

2021

39.221

2020

Arbejdsret

VIGTIG DOM
VIGTIG DOM
VIGTIG DOM
Fyret medarbejder tilkendt 85.000 kr. i godtgørelse af Afskedigelsesnævnet, der fastslår, at en afskedigelse med henvisning til at medarbejderen lugtede af sved, ikke var saglig. FH har vundet sagen på vegne af NNF-medlemmet.
Arbejdsret
Arbejdsret
Arbejdsret
ARBEJDSRETTEN MED VIGTIG AFGØRELSE: Det går ikke, at arbejdsgivere forsøger at omgå overenskomsten og undgå at betale løn under sygdom ved at afskedige ansatte. Det fastslår Arbejdsretten i en sag, som FH har vundet på vegne af 3F og chauffør Pia Slivsgaard der blev fyret, da hun oplyste arbejdsgiver Bergholdt.dk A/S om en snarlig operation. Virksomheden skal betale bod på 30.000 kr.
Falske selvstændige
Falske selvstændige
Falske selvstændige
Højesteret underkender udbredt forretningsmæssig finte, hvor virksomheder kan omgå arbejdsgiverforpligtelser ved at kræve, at lønmodtagerne opretter cvr-nummer.
Principiel sejr
Principiel sejr
Principiel sejr
En arbejdsgiver kunne ikke uden videre bruge corona som force majeure til at hjemsende medarbejdere uden løn. Det viser en principiel sag, som Fagbevægelsens Hovedorganisation har vundet for Serviceforbundet. Sagen kan også få betydning for eventuelle kommende nedlukninger på grund af stop for energiforsyning til produktion, vurderer FH-advokat.
Principiel afgørelse
Principiel afgørelse
Principiel afgørelse
Udenlandske moderselskaber med filialer i Danmark kan ikke løbe fra overenskomstforpligtelser ved at lukke filialerne. Moderselskabet indtræder nemlig i filialens forpligtelser. Det viser en sag, som FH har vundet for Dansk Metal.
Ny afgørlse
Ny afgørlse
Ny afgørlse
Godt nyt for fleksjobbere: Arbejdsretten har kompetencen til at afgøre sager om deres ansættelsesforhold, også selvom arbejdsgiveren ikke har overenskomst. Det viser en afgørelse, i en sag, som FH fører for 3F.
Stor bod
Stor bod
Stor bod
FH har vundet en sag, hvor en arbejdsgiver truede med tæsk mod en medarbejder, der ønskede at henvende sig til 3F om manglende betaling for overarbejde.

EU

arbejdskraft
arbejdskraft
arbejdskraft
FH bakker op om Det Europæiske År for Færdigheder, der sætter uddannelse på dagsordenen i hele EU. Vi skal især styrke erhvervsuddannelserne og vores voksen- og efteruddannelse.
social søjle
social søjle
social søjle
Parlamentets beskæftigelsesudvalg har stemt for beslutningsforslag om styrkelse af den sociale dialog.
OVERENSKOMSTER
OVERENSKOMSTER
OVERENSKOMSTER
FH: Når der ikke lægges vægt på ordnede løn- og arbejdsvilkår, bliver social dumping hurtigt et konkurrenceparameter i forhold til at vinde offentlige udbud. Det er uacceptabelt!
ULIGHED
ULIGHED
ULIGHED
Vejen til et mere socialt Europa går gennem flere kollektive overenskomster, et europæisk socialt sikringskort og arbejdsklausuler i offentlige udbudskontrakter.
Digitalisering
Digitalisering
Digitalisering
Der er brug for en mere helhedsorienteret tilgang til digital uddannelse, hvor undervisning og oplæring i digitale færdigheder sker gennem hele livet.
EU
EU
EU
En ambitiøs social omstilling er svaret på, hvordan vi sikrer et stærkt og modstandsdygtigt Europa.
Hvem står i spidsen for Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk ledelse