OVERBLIK

Årets indsats 2021: Stærkere gennem krisen

Det må forventes, at coronavirus vil fortsætte med at præge vores samfund i de kommende år. Men handler vi fornuftigt, kan krisen være en anledning til at skabe et Danmark, som er stærkere, end da coronapandemien først ramte os. Læs FH’s indsatsområder herunder.

Den sundhedskrise, som coronapandemien har udløst, har i vidt omfang medført økonomiske og beskæftigelsesmæssige kriser verden over, og således også i Danmark, hvor ledigheden er på sit højeste i otte år, og der er udsigt til et hidtil uset fald i BNP.

Kriser åbenbarer og forstærker uligheden og uretfærdigheden i ethvert samfund. Men den måde vi håndterer kriser på, fortæller noget om den retning, samfundet er på vej i.

Håb om relativ hurtig økonomisk genopretning

Og Danmarks stærke økonomiske udgangspunkt og kloge krisehåndtering i form af resolut indgåede trepartsaftaler og omfattende hjælpepakker giver håb om en relativ hurtig økonomisk genopretning.

Det må forventes, at coronavirus vil fortsætte med at præge vores samfund i de kommende år. Men handler vi fornuftigt, kan krisen være en anledning til at skabe et Danmark, som er stærkere, end da coronapandemien først ramte os.

Sæt ekstra fart i den grønne omstilling

Vi skal arbejde for, at investeringerne i at genoprette økonomien sætter ekstra fart i den grønne omstilling, så vi bruger krisen til at uddanne fremtidens grønne lønmodtagere og nærme os de ambitiøse klimamål.

Og vi skal blive endnu mere konkrete på, hvad vi forstår ved en lønmodtagerdrevet og retfærdig bæredygtig omstilling.

Vi skal arbejde for tilstrækkelige investeringer i vores fælles velfærd og for en større frisættelse af de offentlige ansatte og den offentlige økonomi i staten, kommunerne og regionerne.

Styrk den aktive arbejdsmarkedspolitik

Vi skal bruge erfaringerne fra coronakrisen til at udvikle og styrke den aktive
arbejdsmarkedspolitik og til at cementere trepartsaftalers centrale rolle i reguleringen af det danske arbejdsmarked.

Det gælder også i forhold til styrkelse af et mere socialt Europa, hvor bevarelsen af de sociale parters autonomi er en del af løsningen.

Vi skal spille aktivt ind for at forbedre vores dagpenge- og kontanthjælpssystem og lægge fundamentet for mindre fattigdom og ulighed på den anden side af krisen.

Vi skal arbejde for, at Danmark kommer stærkere gennem krisen.

Download: Årets indsats 2021: Stærkere gennem krisen (iPaper)

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Politisk ledelse

Seneste nyt: