? Det glæder mig, at eleverne på erhvervsskolerne generelt er godt tilfredse med deres uddannelse.  Det er supervigtigt for at fastholde elever og trække flere til, siger LO-næstformand Ejner K. Holst.

Kommentaren kommer på baggrund af en netop offentliggjort trivselsundersøgelse blandt landets erhvervsskoleelever. Undersøgelsen er den første nationale trivselsmåling på erhvervsuddannelserne og i alt knap 47.000 elever har deltaget.

Andelen af elever med meget positive svar er højest for indikatoren for ?velbefindende?, der blandt andet handler om elevernes sociale relationer på skolen. Her har 68 procent af eleverne den højest mulige trivselsscore mellem 4,01 og 5. Elevernes svar er inddelt i fire intervaller, hvor 1,00-2,00 er ringest og 4,01-5,00 er bedst.

De fysiske rammer skal forbedres
Til gengæld er eleverne ikke så tilfredse med de fysiske rammer på skolerne, herunder udstyr i klasselokalerne/værkstederne. Indikatoren for fysiske rammer har den laveste andel af meget positive svar, idet kun 35 procent af eleverne her har et gennemsnit på mellem 4,01 og 5.

? Vi har i mange år påpeget, at de fysiske rammer på erhvervsskolerne ofte ikke er gode nok. Det er afgørende, at både udstyret og bygningerne får et højere niveau, så de unge også her tiltrækkes af erhvervsuddannelserne, siger Ejner K. Holst.

Nogle af de mere detaljerede resultater viser, at elever på hovedforløbet trives overordnet bedre end elever på grundforløbet. Indikatoren for praktik viser, at elever i uddannelsesaftale angiver en højere trivsel end elever i skolepraktik og endelig viser resultaterne, at kvinder trives generelt lidt bedre end mænd, særligt når det kommer til egen indsats og motivation samt praktik.

Kontakt: Pressekonsulent Anette Bindslev, tlf. 23 38 42 14.