Den internationale arbejdsorganisation, ILO fejrede i 2019 sin 100 års fødselsdag. FH har aktivt bidraget til denne markering af 100 års virke for at skabe større social retfærdighed, og det er nu tid til at gøre status.

Det var afslutningen af 1. Verdenskrig med dens ufattelige lidelser, der skabte ILO. Mere end 16 millioner mennesker mistede livet i årene 1914-1918.

100 YEARS of decent work

Se video: 100 years of decent work:

Om ILO’s “Declaration of the future”

Da lederne fra USA, Storbritannien, Frankrig og Italien i 1919 underskrev Versaillestraktaten, skete det med en erkendelse af, at der kun kan opnås en varig og universel fred, hvis den bygger på social retfærdighed. Ud af den erkendelse blev grundstenen lagt til ILO – Den internationale arbejdsorganisation.

ILO: Globale standarder med enorm global betydning

ILO er den første og eneste internationale organisation, der er bygget på et ligeværdigt samarbejde mellem regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere.

Dermed blev ILO det mest lovende og holdbare udkomme af freden efter 1. Verdenskrig, og det er ILO’s 100 år, som får mig til at konkludere, at de 16 millioner ikke døde forgæves.

ILO har gennem sine første 100 år etableret globale standarder, som har haft enorm betydning i arbejdslivet. 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile var indeholdt i den allerførste ILO konvention, som blev vedtaget i 1919.

Afskaffelse af børnearbejde og tvangsarbejde hører sammen med retten til at organisere sig og retten til kollektive forhandlinger til ILO’s 8 såkaldte kernekonventioner.

I år vedtog ILO’s internationale arbejdskonference konvention nr. 190, som handler om afskaffelse af vold og chikane i arbejdslivet.

Fremsynede og ansvarlige ledere for 100 år siden

Når man med nutidige øjne ser tilbage på den refleksion, det udsyn og vision som fremsynede og ansvarlige ledere præsterede for 100 år siden, er misundelse den første tanke, der melder sig. I dag er verden en anden, udfordringerne anderledes, men mulighederne for rent faktisk at komme frem med løsninger bliver forpasset af ledere med helt utilstrækkelig vilje og mod.

Mulighederne for at komme frem med løsninger bliver i dag forpasset af ledere med helt utilstrækkelig vilje og mod.

USA’s præsident Woodrow Wilson, som underskrev Versailles traktaten sagde, ”Vi er alle verdensborgere. Tragedien er, at vi ikke er klar over det”. En brutal sandhed også her ved indgangen til 20’erne.

Vi har brug for nye visioner for at indfri FN’s verdensmål, til at håndtere den store transformation nye teknologier stiller vores arbejdsmarked over for og ikke mindst for at klare klimakrisen.

ILO satte mennesket i centrum i 2019

ILO vedtog i 2019 en 100 års erklæring som sætter mennesket i centrum og angiver retningen for ILO’s arbejde i de kommende årtier. Det sker i erkendelse af de dybtgående forandringer, som vi vil opleve i arbejdslivet. Forandringer som globalisering, digitalisering og klimaforandringer alle bidrager til.d

Erklæringen giver klare opfordringer til både regeringer og arbejdsmarkedets parter til at samarbejde om at styrke mulighederne i arbejdslivet. Det handler om at arbejde for reel ligestilling mellem kønnene, adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring, adgang til social beskyttelse og til støtte gennem de omstillinger, som mennesker vil opleve gennem hele arbejdslivet.

Det er ikke opfordringer, som er ukendte på vores breddegrader, og det er heller ikke noget som virker uopnåeligt. Men for millioner af mennesker overalt på kloden er det helt vitale forbedringer, der kræves, hvis man skal kunne komme ud af fattigdom og undertrykkelse.

Mere brug for fælles spilleregler end nogensinde

ILO er i dag en vital part af FN familien til trods for, at opbakningen til organisationen til tider er vigende fra regeringer og arbejdsgivere.

I en stadig mere globaliseret verden har vi brug for fælles spilleregler, bl.a. i form af de standarder som vedtages af ILO.

Det gælder naturligvis for de arbejdstagere, som skal have forbedrede vilkår, men det gælder også for virksomhederne, som gerne vil have mere lige konkurrencemuligheder.

ILO lagde pres: Succeshistorien fra Qatar

Nogle lande har i årevis blæst højt og flot på de fælles spilleregler – jeg tror, mange kan huske de kampagner, som er kørt for at gøre opmærksom på de helt umenneskelige forhold, som migrantarbejdere bydes i eksempelvis Qatar.

Her har ILO sammen med den internationale fagbevægelse lagt et stort pres på landets styre. Målet har været at få afskaffet det fortidige Kafala-system, som betyder, at migrantarbejdere, der kommer til Qatar, får inddraget deres pas, er bundet til den arbejdsgiver, som de er ansat hos, samt de kan ikke selv bestemme, hvornår de kan rejse hjem igen.

Presset på Qatar har virket; fra i år bliver Kafala-systemet afskaffet. At det sker skyldes også det pres, som fodboldverdenen har lagt på landet. Som værter for VM i fodbold i 2022 var Kafala-systemet efterhånden en gigantisk belastning.

Nu arbejder ILO sammen med Qatar for at understøtte en udvikling i landet, der vil forbedre arbejdstagernes rettigheder.

Fair handelspolitik herhjemme

Herhjemme har regeringen taget initiativ til et forum for fair og bæredygtig handelspolitik. Det er et forum, der bl.a. kommer til at se på, hvordan vi kan sikre, at international handel i højere grad kan bidrage til, at forholdene for både arbejdstagere og miljø forbedres.

Vi har masser af redskaber og ressourcer til at realisere visionen fra 1919 om varig fred og social retfærdighed. Lige nu forsømmer alt for mange lande at påtage sig deres ansvar

Også her spiller ILO og de internationale standarder en vital rolle.

Vi har masser af redskaber og masser af ressourcer til at kunne realisere visionen fra 1919 om at skabe varig fred og social retfærdighed. Lige nu er der alt for mange lande, som desværre stadig forsømmer at påtage sig deres ansvar.

FH vil samarbejde med den europæiske og globale fagbevægelse og forsat bidrage til en verden med mindre ulighed sammen med ILO.

Læs mere: EU og Internationalt 2020

Alle skal med i opsvinget

Danmark valgte den helt rigtige krisemedicin i en uforudsigelig situation. Nu skal opsvinget styres og håndteres lige så klogt som krisen – så vi kan sikre, at alle får del i fremgangen. 

Bente Sorgenfrey

Vil du læse flere skarpe udmeldinger og debatindlæg