Målgruppe:Kurset er målrettet personer, fx faglige sekretærer, juridiske sagsbehandlere m.fl., med ingen til begrænset erfaring med den juridiske håndtering af sager om ligeløn.
Dato:
Deltagere:25
Pris:2.500,00 kr.
Arrangør:Fagbevægelsens Hovedoganisation
Sted:Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32 D, 2300 København S
Mødelokale 5.01
Tilmeldningsfrist:19. maj 2022
Afbudsfrist:18. maj 2022, kl. 12.00
Kontakt:Lene Paludan Hastrup
lph@fho.dk - 3524 6142

På kurset gennemgår vi, hvad ligeløn handler om, og hvordan sager om ligeløn skal behandles.

På kurset vil der ske en gennemgang af relevant praksis (herunder EU-retslig praksis) og lovgivning på området, og hvordan reglerne spiller ind på det overenskomstdækkede arbejdsmarked.

Undervisere

Mina Bernardini, Advokat (L), FH

Teis Halsboe-Larsen, Advokat, FH