Målgruppe:Kurset er målrettet personer, fx faglige sekretærer, juridiske sagsbehandlere m.fl., med ingen til begrænset erfaring med den juridiske håndtering af sager om seksuel chikane.
Dato:
Deltagere:25
Pris:4.000,00 kr.
Arrangør:FH
Sted:FH's kursuscenter
Islands Brygge 32 D
2300 København S
Tilmeldningsfrist:19. september 2023
Afbudsfrist:19. september 2023
Kontakt:Kursusadministrationen: JUR-kursus@fho.dk

På kurset gennemgår vi, hvordan sager og hændelser med seksuel chikane skal behandles. Der vil være fokus på definitionen af seksuel chikane, hvordan sager og henvendelser skal håndteres samt gennemgang af seneste relevant praksis på området. På kurset er omdrejningspunktet den ansættelsesretlige behandling (ligebehandlingsloven m.m.), men det vil også være et tema om, hvordan arbejdsmiljøretten kan og bør spille ind, og ligeledes er sagsbehandlingen af sager om seksuel chikane i et arbejdsskadeperspektiv et tema. De væsentligste elementer af trepartsaftalen om seksuel chikane vil også blive gennemgået, herunder betydningen i forhold til behandling af elevsager.

Undervisere:
Camilla Nørgaard Quvang, advokat, FH
Mathias Bukhave, advokat, FH