Målgruppe:Kurset er målrettet personer, fx faglige sekretærer, juridiske sagsbehandlere m.fl. med ingen til begrænset erfaring med den juridiske håndtering af sager om seksuel chikane.
Dato:
Deltagere:25
Pris:4.000,- kr.
Arrangør:Fagbevægelsens Hovedoganisation
Sted:Fagbevægelsens Hovedorganisation
Islands Brygge 32D, 2300 København S
Mødelokale 5.01
Tilmeldningsfrist:23. august 2022
Afbudsfrist:18. august 2022, kl. 12.00
Kontakt:Lene Paludan Hastrup
lph@fho.dk - 3524 6142

Kurset gennemgår hvordan sager og hændelser med seksuel chikane skal behandles.

Der vil både blive lagt fokus på hvad seksuel chikane er, hvordan sager og henvendelser skal håndteres og gennemgang af seneste relevant praksis på området. Kurset har fokus på den ansættelsesretlige behandling (ligebehandlingsloven mm.), hvis chikane medfører en arbejdsskade og hvordan arbejdsmiljøretten kan og bør spille ind. Derudover vil kurset også kort inddrage indholdet af 3-parten om seksuel chikane, som forventes færdigforhandlet omkring sommerferien.

Derudover vil kurset også kort inddrage indholdet af 3-parten om seksuel chikane.

Undervisere

Mina Bernardini, advokat (H), FH

Mathias Bukhave, advokat, FH