Ledighed

Nyheder, analyser og dokumentation om ledighed.

Danmark har sunde offentlige finanser og råd til at pumpe alle de midler ud i økonomien, der skulle være behov for. Det kan vise sig at være en rigtig god investering mht ledighed.

Alternativet kan blive meget dyrt. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre at efterspørgslen og produktionen kommer op i gear igen efter krisen.

Det er vigtigt at sikre, at de, som har mistet arbejdet på grund af krisen, hurtigt kommer i arbejde igen”, siger økonom i FH,

Mere om ledighed

Den aktive arbejdsmarkedspolitik er den indsats, der gøres for at få ledige i arbejde.

Det kan eksempelvis være uddannelse eller tilskud til at arbejde i en virksomhed.

Det er ét ben i vores trebenede flexicuritymodel, sammen med et socialt sikkerhedsnet (dagpenge, kontanthjælp og lignende). Samt fleksible muligheder for arbejdsgiverne til at hyre og fyre.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Ledigheden faldt igen i februar

Antallet af bruttoledige faldt med 3.400 personer fra januar 2022 til februar 2022 til et niveau på 72.800 fuldtidspersoner, jf. tabel 1. Ledighedsprocenten var på 2,5 pct., hvilket er 0,2 pct.-point lavere end i januar 2022 og på laveste niveau siden midten af 2008.

Ælde mand skriver ansøgning

Rekrutteringssurvey med gamle tal rammer ny virkelighed

Ny rekrutteringsundersøgelse viser, at der i perioden mellem juni og november sidste år fortsat var rekrutteringsudfordringer i en lidt større skala end før coronapandemien. Tallene lander i en ny virkelighed, hvor arbejdskraftmanglen sidste år skal ses i lyset af, at regeringen aktuelt forventer en tilgang på op imod 100.000 flygtninge fra Ukraine.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Ledige i job giver 9 mia. i gevinst hvert år

Mange ledige er kommet i arbejde under coronakrisen. Det er en stor gevinst for den enkelte, for virksomhederne og for staten -ja, hele samfundet. De dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som er kommet i arbejde alene siden starten af 2020, giver staten en gevinst på ca. ni mia. kr. for hvert år, de er i beskæftigelse frem for at være på dagpenge eller kontanthjælp.

Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

Langt flere ledige i arbejde giver stor gevinst for samfundet

Mange ledige er kommet i arbejde i løbet af 2021. Det er en stor gevinst for samfundet - for
den enkelte, for virksomheder og for staten. De dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere, som er
kommet i arbejde siden starten af 2020, giver staten en gevinst på ca. 9 mia. kr. for hvert år,
de er i beskæftigelse frem for at være på dagpenge eller kontanthjælp, viser beregninger fra FH

Kvindelig Bilkamedarbejder ved Lotto og tobak

Nye tal: Boom i kontanthjælpsmodtagere i job giver milliardgevinst for staten

16.000 kontanthjælpsmodtagere er kommet i arbejde under coronakrisen. Ud over at det er godt nyt for den enkelte, giver det årligt staten en gevinst på ca. fire mia. kr. Det er bedre for alle at få de ledige i gang frem for at åbne for meget mere udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU ved at nedsætte beløbsgrænsen.

Mand i blåt arbejdstøj med kasket foran hvid bil

Genopretningen betød 27.000 færre ledige i 2021

Selv om ledigheden nu er på et forholdsvis lavt niveau, er der fortsat gode muligheder for at få endnu flere med, og dermed hjælpe flere til at få en mere varig tilknytning til arbejdsmarkedet, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i FH.