EU

Så hvorfor skal Fagbevægelsens Hovedorganisation bruge tid på EU og global solidaritet?

Det skal vi fordi vi skal være din stemme i EU. Vi skal sikre at den måde vi organiserer arbejdet på i Danmark med trygge overenskomster og rimelige arbejdsvilkår ikke trues af udenlandsk arbejdskraft og multinationale selskaber. De forringer arbejdsvilkårene,

Sådan arbejder Fagbevægelsens Hovedorganisation for at styrke lønmodtagernes rettigheder i Danmark og globalt:

EU har indflydelse på dit arbejdsliv.

Mange regler fra EU er med til at værne om vores arbejds- og ansættelsesvilkår herhjemme. Fx.direktiver der sikrer et sundt arbejdsmiljø.

Love og regler fra EU er også med til at fremme et mere solidarisk og retfærdigt Europa.

Europæisk fagbevægelse holder for tiden skarpt øje med, at forhandlingerne om Brexit ikke fører til dårligere vilkår for arbejdstagerne

Samtidig er det vigtigt at arbejde for, at europæisk lovgivning ikke udhuler den danske forhandlingsmodel.

Derfor er Fagbevægelsens hovedorganisation altid opmærksom på at sikre, at EU’s love og regler kan implementeres via de danske overenskomster.

Vi skal have udviklet fælles spilleregler og globale aftaler for multinationale selskaber. Så arbejdstagerne i alle EU lande er sikret ordentlige vilkår og rettigheder. Ved at styrke forhandlingssystemerne i andre lande, er vi med til at skabe vi et værn mod, at danske vilkår presses af udenlandsk arbejdskraft.

FH vil arbejde for, at respekten for parternes forhandlingsret skal udbredes ude i verden. Især skal EU’s medlemslande ikke konkurrere på dårlige løn- og arbejdsvilkår.

Soldat i camouflagedress knæler i højs græs med automatvåben i græ

FH anbefaler et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet

Det har stor betydning for danske lønmodtagere, at Danmark får større indflydelse på EU’s europæiske forsvars- og sikkerhedspolitik. Det mener Fagbevægelsens Hovedorganisation, som anbefaler et ja til folkeafstemningen den 1. juni.

Bestyrelsesmøde ved rundt bord

EU vil have ligestilling i selskabers bestyrelser

Beskæftigelsesministrene mødtes i Bruxelles, mens Kommissionen og Parlamentet inviterede til konference om medarbejderes ret til at være offline. Forslaget om løntransparens blev behandlet i Parlamentets ligestillings- og beskæftigelsesudvalg, mens Rådet fastsatte prioriteringer for budgettet i 2023. Læs nærmere om ugens nyheder fra EU her.

Ukraine: Fagbevægelsen opfordrer til trepart om ukrainske flygtninge

Fokus på ukrainske kvinder på kampdagen

Kvindernes internationale kampdag blev markeret på tværs af EU’s institutioner, hvor Kommissionen bl.a. præsenterede et direktivforslag om forebyggelse og bekæmpelse af kønsbaseret vold og chikane. Læs nærmere om ugens nyheder fra EU her.

Mennesker i vintertøj ved den russiske ambassade i København med skilte mod Ruslands invasion i Ukraine

FH står sammen med Ukraine

FH viser sin solidaritet med den ukrainske fagbevægelse, hvor handlinger man troede hørte fortiden til er kommet meget tæt på. EMPL debatterede mental sundhed i den digitale arbejdsverden. Kommissionen præsenterede en meddelelse om en grøn, digital og modstandsdygtig europæisk vækstmodel samt en meddelelse om finanspolitiske retningslinjer. FH & 3F afholdt morning brief om løntransparens.

Ukraine: Fagbevægelsen opfordrer til trepart om ukrainske flygtninge

Fagbevægelsen opfordrer til trepart om ukrainske flygtninge

Mennesker i Ukraine er på flugt og søger mod beskyttelse i lande som Danmark. Fagbevægelsen hilser ukrainerne velkommen og vil gerne bidrage til, at de kommer hurtigt og smidigt i arbejde på ordnede danske vilkår. Derfor opfordrer Fagbevægelsens Hovedorganisation nu til, at regeringen indkalder til trepartsforhandlinger om ukrainske flygtninge.

FH to the Russian trade union movement: Stop your support of Putin!

Either the Russian trade union movement distance themselves from the invasion, or they should lose their membership of ITUC (International Trade Union Confederation). This is the message from the Executive Committee of the Danish Trade Union Confederation to the Russian Confederation of Trade Unions, FNPR, after their monstrous statements, e.g. about denazifying the Ukrainian Government

FH til russisk fagbevægelse: Træk støtten til Putin!

Enten tager russisk fagbevægelse afstand fra invasionen i Ukraine, eller også mister den sit medlemskab af den internationale fagbevægelse, ITUC. Det er beskeden fra Fagbevægelsens Hovedorganisations forretningsudvalg på baggrund af helt uhørte beskyldninger fra den russiske fagbevægelse om bl.a. ”nazificering” af den ukrainske regering.

Profilbillede, Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation

FH fordømmer invasionen af Ukraine

FH fordømmer Ruslands aggression. Jeppe Kofod præsenterede en ny handlingsplan for økonomisk diplomati. Kommissionen har fremsat et direktivforslag om globalt virksomhedsansvar og en meddelelse om anstændigt arbejde. Læs ugens nyheder fra EU her.