FH Klimaplan og grøn omstilling
Page 1 Fill 1

Sammen skaber vi Danmark – sammen skaber vi grøn omstilling

113 forslag der reducerer drivhusgasudledningerne i 2030 med 70 pct. og sikrer social retfærdighed og de nødvendige kompetencer til at gennemføre omstillingen.

Det er helt afgørende, at vi allerede nu uddanner dem, der skal være med til at løse vores klimaudfordringer i fremtiden.

Lizette Risgaard

Analyse: Effekter på beskæftigelsen ved grøn omstilling

De mange årsværk, der skabes, fordeler sig primært inden for industri, service samt bygge og anlæg. Mange af årsværkerne ventes at blive skabt uden for de store byer. Den nærmere geografiske fordeling er dog ikke opgjort.

LÆS MERE

Lizettes Blog

Lizette Risgaard og Dan Jørgensen: Uden blik for beskæftigelse og lighed får vi ingen grøn omstilling
Læs mere

Omkostningerne til en sundere planet skal fordeles solidarisk. Ikke via topskattelettelser og pisk til lønmodtagerne

Lizette Risgaard

OVERBLIK: KLIMA

Se kronologisk oversigt over indhold på fho.dk om “KLIMA”