SOSU, Social og sundhedsassistent, Plejehjem, Fagbevægelsens Hovedorganisationa
Udvikling af den offentlige sektor

Et stærkt samfund bygger på en stærk offentlig sektor

Vi har alle sammen brug for en velfungerende offentlig sektor. Når vi sender vores børn i daginstitution eller skole, når vi uddanner os, eller når vi bliver arbejdsløse syge og ældre. Et samfund med vækst og velfærd bygger på en stærk offentlig sektor

Lizette Risgaard er positiv over, at statsministeren i dag fastslog, at regeringen vil bygge sin politik på et fundament af velfærd, tryghed og retfærdighed. Og så skal Danmark være et fyrtårn i klimakampen. Udmeldinger, som falder i god jord i FH.

Økonomiaftalen for regionerne for 2020 giver sygehusene 1,5 mia. kr. ekstra. Positivt at sygehusene får mulighed for at følge med både det voksende antal patienter og de stigende priser på medicin og udstyr, siger formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard.

Hvis man går fra kontanthjælp til en gennemsnitlig arbejderløn på jobmarkedet, får man en månedlig gevinst på hele 8.000 kr. inklusiv pension. Cepos strammer deres antalgelser og undlader fx at indregne værdien af pension.

MED: Få viden og inspiration til til MED-arbejdet


Hvordan ser de lokale MED-aftaler ud? Hvem sidder i MED-udvalgene? Hvad har de indflydelse på? Hvordan involverer de deres bagland?

Det er direkte misinformation, når DA påstår, at billig udenlandsk arbejdskraft kan finansiere velfærd for milliarder. Sådan lyder det fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Fagbevægelsens Hovedorganisation ligger helt på linje med de økonomiske vismænd i deres seneste vurdering af dansk økonomi: Den er i god balance, og risikoen for overophedning er mindsket siden efteråret.

Hvis vi skal have et samfund, hvor alle er lige, rige og trygge, må politikerne træffe beslutninger om at omfordele den velstand, der bliver skabt, så alle får gavn af den.

Ifølge myndighederne snyder nogle af landets virksomheder årligt for 14 milliarder kroner. Regeringen bør omgående ansætte 1.000 flere skattekontrollører – og de vil tjene sig selv hjem igen mange gange

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om at styrke offentlig ledelse. 

Titusindvis af danskere har ikke fået del i det økonomiske opsving. Bl.a. stiger antallet af økonomisk fattige – det samme gør uligheden i indkomst.

Mens de rigeste 10 pct. af befolkningen i gennemsnit har fået 65.000 kr. mere imellem hænder om året siden 2010, så er det tilsvarende beløb for de 40 pct. fattigste blot 3.000 kr.

Vi har først og fremmest brug for et opgør med den voksende økonomiske ulighed, men også social ulighed i uddannelse, sundhed og levealder skal prioriteres højt på den politiske dagsorden.

TEMA
Stop Uligheden. Styrk velfærden

Hos den fattigste tiendedel af Danmarks befolkning blinker det økonomiske underskud alarmerende rødt: Her har hver person i gennemsnit en samlet negativ formue på hele 350.000 kr.

Cepos må forholde sig til kernen i debatten om ulighed: Afstanden mellem rige og fattige er og bliver markant større. Medmindre vi gør noget ved det.

Den rigeste tiendedel sidder på halvdelen af den samlede formue i Danmark ifølge en ny opgørelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation. Tallet er bare ét ud af seks tal for ulighed.

I mandagens udgave af Børsen kritiserer Steen Bocian FH for at praktisere en politik, som medlemmerne ikke bakker op om. Jeg må sige, at det er noget af en påstand at komme med blot syv dage efter, FH for første gang så dagens lys.