Retspolitisk ansvar

 • Virksomhedsoverdragelsesloven
 • Immaterialret
 • Vikarer
 • Arbejdsgruppe om arbejdsvilkårsdirektivet
 • Kontraktsret
 • Ytringsfrihed
 • Ansættelsesbeviser
 • Foreningsret

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • Danske Skov og Landskabsingeniører
 • Farmakonomforeningen
 • Finansforbundet
 • Fødevareforbundet NNF
 • Hoffunktionærforeningen
 • Politiforbundet
 • Skovfogedernes CO10