Arbejdsområde:

  • Offentlig rettede videregående uddannelser
  • Videregående voksen- og efteruddannelse (VEU)
  • Forskning


Interne udvalg:

  • Ansvarlig for Udvalg for Uddannelse og Forskning

Eksterne udvalg:

  • Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
  • EVA’s repræsentantskab

Sekretær: Betina Høireby