Arbejdsområde:
Offentligrettede videregående uddannelser
Videregående voksen- og efteruddannelse (VEU)
Forskning

Eksterne udvalg:
Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
EVA’s repræsentantskab

Interne udvalg:
Ansvarlig for Udvalg for Uddannelse og Forskning