Retspolitisk ansvar

 • Immaterialret
 • Kollektive afskedigelser
 • Ansættelsesbeviser
 • Forvaltningsret
 • Ansættelsesklausuler
 • Erhvervsuddannelsesloven
 • Funktionærloven

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • 3F Offentlig gruppe
 • Dansk Kirkemusikerforening
 • Dansk Kordegnsforening
 • Dansk Socialrådgiverforening
 • Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
 • Gentofte Kommunalforening
 • Kirkekultur.nu
 • Kost- og Ernæringsforbundet
 • Organistforeningen
 • Personaleforeningen for KL
 • Socialpædagogernes Landsforbund
 • Viften – ansatte i Folketinget