Retspolitisk ansvar

 • LG
 • Barselsloven
 • Fleksjob og løntilskud
 • Virksomhedsoverdragelsesloven
 • Konkurs
 • Seksuel chikane
 • Obligationsret
 • Lige- og forskelsbehandling (alder, handicap, køn mv.)

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • 3F PSHR – Rengøring
 • Danske Bandagister
 • Danske Fodterapeuter
 • Danske Psykomotoriske terapeuter
 • Kort og Landmålingsteknikernes Forening
 • Radiograf Rådet
 • Radiotelegrafistforeningen af 1917