Arbejdsområde:
Socialpolitik og det rummelige arbejdsmarked
Frivilligt arbejde
Integration og udenlandsk arbejdskraft