Arbejdsopgaver:

FH’s europæiske interesser og politikudvikling inden for:

 • Social dialog
 • Arbejdsmarked
 • EFS og samarbejde/koordination med øvrige EFS’ medlemsorganisationer
 • NFS og samarbejde/koordination med øvrige NFS’ medlemsorganisationer
 • SMART/better regulation/REFIT
 • BASTUN/BSLF

FH’s europæiske interesser og politikudvikling inden for:

Aktuelle politiske sager:
Forordning 883 om sociale sikringsordninger og EFS Kongressen.
Arbejdsområderne relaterer sig til nedenstående udvalg etc.:

Repræsentation i eksterne udvalg etc.:

 • EFS-Eksekutivkomitéen (observatør)
 • EFS’ Styrekomité (suppleant)
 • EFS’ Social Dialogkomité
 • EFS’ Komité om det indre marked (suppleant)
 • EFS’ Komité for bæredygtig udvikling
 • EU-Kommissionens REFIT platform
 • NFS’ Styrelse (BESO) (suppleant)
 • NFS’ Europaudvalg (Europautskottet)
 • EU-specialudvalg for arbejdsmarkedet og sociale forhold
 • EU-specialudvalget vedr. asyl- og indvandringssamarbejdet
 • EU-specialudvalg vedr. sundhedsspørgsmål
 • SAMAK EU/EØS-udvalg
 • PERC’s eksekutivkomité (suppleant for LRI).

Interne udvalg og arbejdsgrupper:
EU- og Internationalt Udvalg
Koordinationsmøder med Bruxelles-kontoret.