Arbejdsområde:
Ny lokal struktur
Medlemsudvikling og den danske model
Kampagner og events

Interne udvalg:
Udvalg for Organisationsudvikling
Lokalformandsmøder
Arbejdsgruppe om ny lokal struktur