Arbejdsområde:
Klimapolitik, grøn omstilling og cirkulær økonomi
Lønmodtagernes strategi for en retfærdig grøn omstilling
Det Miljøøkonomiske Råd (tovholder)