Arbejdsområde
Pensionspolitik, herunder ATP og LD
Tidlig tilbagetrækning
Ressourceperson: arbejdsmiljø

Interne udvalg:
Ansvarlig for FH’s udvalg for Økonomi og Velfærd