Retspolitisk ansvar:

  • Overordnet ansvarlig for afdelingens opgaver og service til medlemsorganisationerne (Peter er hovedansvarlig)
  • Tjenestemandsret (María Auken er hovedansvarlig)

Løbende arbejdsopgaver:

  • Sagsbehandling og ESDH
  • Sparring og vidensopsamling
  • FH’s interne personalefunktion
  • Formidling til medlemsorganisationerne/presse
  • Overenskomstforhandlinger