Arbejdsopgaver:
Sekretærfunktion for teamchef Mark Strøm Kristoffersen, Henrik Jepsen, Lena Larsen, Morten Aastrup, Mette Hørdum Larsen og Ingerlise Buck

Interne udvalg:
Sekretariat for FH’s Økonomi- og Velfærdsudvalg
Lønmodtagernes Klimapanel