Arbejdsområde:
Udarbejdelse af samfundsøkonomiske beregninger og økonomiske analyser generelt
Lønstatistik
Overenskomster – offentlig og privat, herunder arkivansvarlig
Balance i regnemodellerne
Ad hoc-opgaver for juristerne, fx konkrete sager eller regulering af satser i lovgivningen
Beregning af feriegodtgørelse, sygdom og tilskadekomst B/A
Servicering på det kommunale/regionale forhandlingsområde, herunder Forhandlingskartellet, FK-K og Forhandlingsfællesskabet
Ressourceperson: social dumping, uddannelse