Retspolitisk ansvar

  • Erhvervsuddannelsesloven
  • Kollektive afskedigelser
  • Civil proces

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

  • BAT Kartellet
  • Dansk Metal