Arbejdsområder:

 • Ansvarlig for FH’s europæiske og internationale interessevaretagelse og politikudvikling inden for områderne:
  • Afdelingens indsatsområder
  • Den danske (og nordiske) samfunds- og aftalemodel
  • Arbejdsretlig regulering
  • Kontakt til Ulandssekretariatet
  • Ansvarlig for driften af afdelingen og herunder FH’s kontor i Bruxelles, såvel fagligt som personalemæssigt i overensstemmelse med afdelingens formål og arbejdsgrundlag
  • Ansvarlig for koordineringen af det europæiske og internationale arbejde såvel internt i afdelingen som i forhold til dels FH’s øvrige afdelinger og deres respektive indsatsområder, dels FH’s medlemsorganisationer og dels øvrige eksterne samarbejdspartnere med henblik på at opnå og sikre en tæt, ensartet og kontinuerlig europæisk og global politisk lønmodtagerinteressevaretagelse
  • Juridisk, herunder arbejdsretlig, rådgivning/sparring med afdelingens konsulenter.