Arbejdsområder:
Regional og lokal arbejdsmarkedspolitik
AMOS
FH’s jobcenterindeks
Udenlandsk arbejdskraft
Integration

Interne udvalg:
Ansvarlig for FH’s Beskæftigelses-, Erhvervs-, Integrations- og Socialpolitiske Udvalg