Sekretariatsfunktioner og juridisk medhjælp for afdelingens jurister