Følg Majbrit

fho.dk/majbrit kan du finde indgange til Majbrit Berlaus kanaler på de sociale medier, debatindlæg, nyheder og meget mere.

Gå til Majbrits side

Download billeder af Majbrit Berlau på Skyfish
Fotograf: Jesper Ludvigsen

Sekretær Kirsten Kvist, kiak@fho.dk, tlf. 3524 6422

Politiske områder og udvalg
Udvikling af den offentlige sektor
Familie og ligestillingspolitik
Socialpolitik
Forretningsudvalg
Hovedbestyrelse
Lederforum

Faglig fordeling
HK Kommunal
HK Stat
Teknisk Landsforbund
Radiograf Rådet i Danmark
Danske Fodterapeuter
Dansk Tandplejerforening
JID
Danske psykomotoriske Terapeuter
Danske Skov- og Landskabsingeniører
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Frederiksberg Kommunalforening
Gentofte Kommunalforening
Foreningen af danske inseminører

CV
Studenterpolitisk aktiv, herunder et år som ordfører for DSF (2001-2005)
Uddannet socialrådgiver (2005)
Socialrådgiver i Stenløse/Egedal kommune (2005-2007)
I perioder indsuppleret i Folketinget (2005-2007)
Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening, region Øst (2007-2012)
Formand i Dansk Socialrådgiverforening (2012-2018)
Næstformand i FH (2019-)

Bestyrelser og råd
Bestyrelsesmedlem, Fonden Fristaden Christiania, eksternt medlem (2011-)
Facilitator af Samuelsens socialpolitiske netværk (2017-)
Bestyrelsesmedlem, Forbrugerrådet Tænk (2019-)
Rådet for Socialt Udsatte (2019-)
Det Centrale Handicapråd (2019-)
Bestyrelsesformand, Mændenes hjems driftsbestyrelse (2020-)
Bestyrelsesmedlem, KØN – Gender Museum Denmark (2021-)

Tidligere bestyrelsesposter
Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening (2002-2018)
Forhandlingsdelegationen i Dansk Socialrådgiverforening (2007-2018)
Pensionskassen PKA’s bestyrelse (2012-2018)
Forhandlingsfællesskabets bestyrelse (2012-2018)
Offentliges Ansattes Organisation – OAO’s bestyrelse og forhandlingsudvalg (2012-2018)
CO10’s bestyrelse (2012-2018)
FTF’s forretningsudvalg (2012-2018)

Øvrige uddannelser/kurser
Forhandlerkursus hos Søren Viemose (2009)
De første tre moduler på diplom i ledelse (2011-2013)
Master i konfliktmægling (2020-2022)

Privat
Gift og har to børn.