Følg Majbrit

fho.dk/majbrit kan du finde indgange til Majbrit Berlaus kanaler på de sociale medier, debatindlæg, nyheder og meget mere.

Gå til Majbrits side

Download billeder af Majbrit Berlau på Skyfish
Fotograf: Jesper Ludvigsen

Sekretær Kirsten Kvist, kiak@fho.dk, tlf. 3524 6422

Politiske områder og udvalg
Udvikling af den offentlige sektor
Familie og ligestillingspolitik
Socialpolitik
Forretningsudvalg
Hovedbestyrelse

Faglig fordeling
HK Kommunal
HK Stat
Teknisk Landsforbund
Radiograf Rådet i Danmark
Danske Fodterapeuter
Dansk Tandplejerforening
JID
Danske psykomotoriske Terapeuter
Danske Skov- og Landskabsingeniører
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening
Frederiksberg Kommunalforening
Gentofte Kommunalforening
Foreningen af danske inseminører

CV
2001-2005: Studenterpolitisk aktiv, herunder et år som ordfører for DSF
2005 –         Uddannet socialrådgiver
2005-2007: Socialrådgiver i Stenløse/Egdal kommune. I perioder indsuppleret i Folketinget
2007-2012: Regionsformand i Dansk Socialrådgiverforening, region Øst
2012-2018: Formand Dansk Socialrådgiverforening
2019-          : Næstformand i FH

Tidligere organisationsarbejde
2012-2018: FTF forretningsudvalg
2012-2018: PKA bestyrelse
2012-2018: Forhandlingsfællesskabets bestyrelse
2002-2018: Hovedbestyrelsen i Dansk Socialrådgiverforening
2007-2018: Forhandlingsdelegationen i Dansk Socialrådgiverforening
2012-          Christianiafondens bestyrelse

Privat
Gift og har to børn.