Retspolitisk ansvar

 • GDPR
 • Arbejdsgruppe vedr. implementering af persondataforordningen
 • Arbejdsgruppe om arbejdsvilkårsdirektivet
 • Ansættelsesbeviser
 • Ansættelsesklausuler
 • Foreningsret
 • Erhvervsuddannelsesloven
 • Funktionærloven
 • Arbejdsmiljø og AMR
 • Kontrolforanstaltninger

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • Centralforeningen for Stampersonel
 • Danske Bioanalytikere
 • Frederiksberg Kommunalforening
 • Fængselsforbundet
 • HKKF
 • Kriminalforsorgsforeningen
 • Musikere i Forsvaret
 • Teknisk Landsforbund
 • Uddannelsesforbundet