Arbejdsområde:
Udarbejdelse af økonomiske analyser generelt, herunder konjunkturovervågning
Finanslov (tovholder)
Produktivitetsrapport DØR (tovholder)
Økonomisk prognose og makrodata (tovholder)
Folketingets åbning (koordinering)
AE-rådet (tovholder)
2’er på pensionspolitik, særligt ATP og LD
Ressourceperson: offentlig sektor, arbejdsskade, EU, ligestilling