Arbejdsområde:
Erhvervsuddannelser
Den forberedende grunduddannelse (FGU)
Den tredje gruppe (restgruppen)

Eksterne udvalg:
FH uddannelsespolitisk udvalg
Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) bestyrelse og forretningsudvalg
CEFU bestyrelse
Advicory Commitee for Vocational Education and Training (ACVT)
Cedefop Management Board