Sekretær og sekretariatsfunktioner for afdelingens jurister, især Ulrik Mayland

Herunder:
Arbejdsnedlæggelser
Sager vedr. Uddannelsesfonden f.s.v.a. 3F Byggegruppen
Udsendelse af sympatikonflikter
Jur-Arkiv
Jur-Portalen
Fagretlige sager i team A