Arbejdsområder:

 • FH’s europæiske og internationale interesser og politikudvikling på områderne:
  • ESF – beskæftigelse og social integration
  • International handel
  • Etisk handel
  • Medarbejderindflydelse
  • Brexit
  • ILO projekter: Ukraine og Georgien (Ulandssekretariatet)
  • Internationale CSR-initiativer
  • Menneske- og arbejdstagerrettigheder.

Aktuelle politiske sager:
Brexit, Company Law Package og indsats mod skattesnyd.
Arbejdsområderne relaterer sig til nedenstående udvalg etc.:

Repræsentation i eksterne udvalg etc.:

 • EU-Kommissionens rådgivende udvalg for Den Europæiske Socialfond
 • EU-Kommissionens Domestic Advisory Group, DAG-CETA-aftalen
 • Eurofound Governing Board
 • EFS-udvalg om internationale forhold, handel og udvikling
 • EFS-udvalg om medarbejderindflydelse
 • EFS-udvalg om mobilitet, migration og inklusion (repr. MBS) (suppleant)
 • EU-Specialudvalg vedr. handelspolitik
 • Følgegruppe for Arctic Economic Council
 • Amfori – Stakeholder Advisory Council
 • Styrelsen for Den Nordiske Geneveskoles bestyrelse
 • Det faste ILO-udvalg (Beskæftigelsesministeriet)
 • WTO Beach Club (Udenrigsministeriet)
 • IFS General Council
 • IFS/ILO – Nordisk Referencegruppe
 • IFS Arbejdsgruppe om Human and Trade Union Rights
 • Dansk Initiativ for Etisk Handels (DIEH) bestyrelse (Lea Rype Stavre Bohr, 3F) (suppleant).

Interne udvalg og arbejdsgrupper:
EU- og Internationalt Udvalg
Koordinationsmøder med Bruxelles-kontoret.