• Retspolitisk ansvar
 • Arbejdstid
 • Foreningsret
 • Kontrolforanstaltninger
 • Menneskerettigheder
 • Obligationsret
 • Sygedagpengeregler
 • Transport – til vands, til lands og i luften
 • Lige- og forskelsbehandling (alder, handicap, køn mv.)
 • Civil proces

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

 • Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane
 • Danmarks Symfoniorkester
 • Dansk Artist Forbund
 • Dansk Kor Forbund
 • Dansk Musikerforbund
 • Dansk Skuespillerforbund
 • Danske Elitesportsudøveres Forening
 • FOA
 • GIMK
 • Håndboldspillerforeningen
 • Landsorkestermusikernes Fællesråd
 • Medieforbundet i DR
 • Spillerforeningen
 • Trafikforbundet