Retspolitisk ansvar

  • Atorfillit Kattufiat
  • Dansk El-Forbund
  • Foreningen af Danske Inseminører
  • Frie Skolers Lærerforening
  • Malerforbundet

Arbejdsretssager, faglige voldgiftssager mv. og anden juridisk rådgivning af:

  • Konfliktret
  • Løntransparens