Arbejdsområde:
Arbejdsløshedsdagpenge
A-kassernes aktive rolle, herunder a-kasseforsøg
Tilbagetrækning, efterløn, fleksydelse, seniorjob og seniorpolitik