Arbejdsområde:
Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU)
– Koordinering af FIU-sekretariatets arbejde og daglig drift
– Politisk forankring i FH og dialog med medlemsorganisationer
– Samarbejde med DA vedrørende DA/LO Udviklingsfonden
– Opkrævning af private FIU-midler
– Budget og regnskab samt økonomisk fordeling og
– Kursusstatistik

Interne udvalg:
FIU-Udvalget

Eksterne udvalg:
DA/LO Udviklingsfondens tilsynsråd
Fonden LO-skolens repræsentantskab