Arbejdsområde:

  • Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU)
  • Koordinering af FIU-sekretariatets arbejde og daglig drift
  • Organisationspolitisk udvikling
  • Politisk forankring i FH og dialog med medlemsorganisationer
  • Samarbejde med DA vedrørende DA/LO Udviklingsfonden
  • Opkrævning af private FIU-midler
  • Budget og regnskab samt økonomisk fordeling

Interne udvalg:

  • FIU-udvalget

Eksterne udvalg:

  • DA/LO Udviklingsfondens tilsynsråd
  • Fonden LO-skolens repræsentantskab