Ledighed og arbejdsløshed: Ledige og arbejdsløse for rådgivning og hjælp i Jobcenteret på Gammel Køge Landevej i København

FH bakker op om lovforslag om tryggere dagpengesystem

FH bakker op om lovforslaget, og vil gerne kvittere for, at regeringen og aftalepartierne nu rækker hånden ud for at skabe større tryghed for de ledige med en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. FH mener dog samtidigt, at det er ærgerligt, at en forbedring af dagpengesystemet skal betales ved at svække systemet på et andet område. Her henvises til ændringerne vedr. dimittenddagpengene

Klima - Et slags landbrug med stor hvid kuppel. Mange er ude at gå i røde jakker.

FH’s input til Klimarådets fremadrettede arbejde

FH foreslår, at Klimarådet fremadrettet igangsætter eller styrker arbejde på fire områder: Uddannelse og beskæftigelse i den grønne omstilling, fordelingsmæssige aspekter i den grønne omstilling, analyser af veje til klimaneutralitet samt vurdering af fremdrift i den grønne omstilling på landbrugsområdet

Udsigt over marker med vandpytter

FH: Pas på ikke at undervurdere den grønne omstilling uden for Danmark

Energistyrelsen baserer sine samfundsøkonomiske beregninger på et scenarie, hvor Parisaftalen ikke overholdes. Dermed risikeres det, at man undervurderer nogle af gevinsterne ved den grønne omstilling i Danmark, herunder eksport af grønne teknologier og energi. FH opfordrer derfor til også at regne på andre, mere optimistiske scenarier i dette høringssvar.