Kursus i edb. PROSA

FH, DA og Forsikring & Pension: Vi skal ikke afskære dygtige folk fra bestyrelseslokalerne

Det er i samfundets interesse, at ledelsen i vores virksomheder inden for den finansielle sektor opfører sig ansvarligt. Men nyligt foreslåede regler fra Ansvarsudvalget gør det sværere at kvalificere sig til en bestyrelsespost. Dermed risikerer vi at udelukke dygtige kandidater og svække den mangfoldighed, som er en afgørende styrke i ledelsen af vores arbejdsmarkedspensionsselskaber.

Studerende, Jesper Ludvigsen

FH-forslag: Bedre hjælp til langtidsledige og dimittender

Coronakrisen har svækket virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft, og flere tusinde lønmodtagere har på nuværende tidspunkt mistet deres arbejde. Det har konsekvenser for hele arbejdsmarkedet, og der er sket store stigninger i langtidsledigheden og ledigheden blandt de nyuddannede. ”Det er vigtigt, at vi i fællesskab får sat hurtigt ind og skærpet vores beskæftigelsesindsats”, siger Ejner K. Holst, næstformand i FH.

Studerende UNI - Ludvigsen

FH: Vi skal uddanne klogt

Igen i år har rekordmange valgt at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 2 svarende til 60.718 ansøgere. ”Det er positivt, at så mange unge søger ind på en videregående uddannelse, for uddannelse er en vigtig forudsætning både for den enkeltes muligheder på arbejdsmarkedet og for udviklingen af vores samfund”, siger Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

A-kasseforsøg

A-kasseforsøget: Flemming uddanner sig fra scratch igen

Flemming Pedersen, 52, kunne ikke leve af sit gamle chaufførjob. Ved hjælp af sin a-kasse 3FA er han ved at tage en splinterny uddannelse som industrioperatør. Indsatsen fra a-kassen er en del af en forsøg, hvor en stribe a-kasser har ansvaret for en ny indsats for ledige.

Beskæftigelse og ledighed på arbejdsmarkedet. Mand går ind i Jobcenter

FH: Ledige har brug for den rette hjælp – ikke mindre hjælp

Som følge af aftalen om tidligere pension skal der på knap tre år spares 1,1 mia. kr. på den kommunale beskæftigelsesindsats. Pengene skal ikke findes ved at køre en grønthøster hen over jobcentrene - det alene vil gøre jobcentermedarbejdernes arbejde vanskeligere og mindske hjælpen til borgerne. Vejen frem er reel nytænkning og at afskaffe unødigt bureaukrati, mener FH.